รู้หรือไม่ COVID-19 กลัวสิ่งเหล่านี้


สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 7 ข้อต้องรู้ ป้องกัน COVID-19


3 เม.ย. 63

3300

1. กลัวแสง UV

รังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือแสง UV มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อโรคต่างๆแสง UV จะทำลายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อโรคชนิดต่างๆ หยุดยั้งประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์และฆ่าพาหะเชื้อโรค

2. กลัวอุณหภูมิสูง 56 °C

สภาพอากาศร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 56 °C สามารถฆ่าเชื้อไวรัส และหยุดยั้งการระบาดของ COVID-19 ได้

3. กลัวอากาศที่ถ่ายเท

เพื่อลดปริมาณไวรัสและลดการติดเชื้อ จึงควรเปิดหน้าต่างหรือประตูให้อากาศถ่ายเทวันละ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณไวรัสแล้ว ยังช่วยสร้างความสดชื่นให้สมาชิกในบ้านด้วย ในกรณีที่มีผู้ป่วยในบ้านควรแยกห้องจากสมาชิกทุกคน โดยห้องของผู้ป่วยควรมีหน้าต่างที่สามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ดี และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเป็นเวลา 5-10 นาที ทุก 1-2 ชั่วโมง

4. กลัวยาฆ่าเชื้อคลอรีน

คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากนี้ที่สำคัญคือมีฤทธิ์คงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำต่อไปได้อีก โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้ำอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในภายหลัง ทั้งนี้การฆ่าเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม

5. กลัวแอลกอฮอร์ 75 %

แอลกอฮอล์สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและลบ รวมทั้งเชื้อวัณโรค เชื้อรา และไวรัสบางชนิด

6. กลัวการล้างมือบ่อยๆ และเป็นประจำ

มือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆ มากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสและนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ ดังนั้นเราจึงควรล้างมือบ่อยๆ

7. กลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์

 - ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ

 - รับประทานอาหารให้ถูกหลักความสมดุล

 - นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในทุก ๆ คืน

 - หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ในทุก ๆ ทาง

 - รับวิตามินซีให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

 - หมั่นไปตรวจสุขภาพ

บทความยอดนิยม